Tin Tức

Công Ty Thành Viên

Sản Phẩm

Bằng trí tuệ người Việt cùng sự hợp tác, hội nhập với thế giới, Sohafarm phát triển bền vững là một công ty hạt nhân về liên kết bốn nhà: nhà nông, doanh nghiệp, khoa học và nhà nước trong phát triển tam nông: nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

Clients / Partners / Certificates

Client
Client
Client