Office_1a-compressed slide2 slide1 22222222-compressed

Tổ chức bộ máy

 
 

Hội đồng quản trị:

1)    Nguyễn Tấn Anh       - Chủ tịch

2)    Hồ Sĩ Hiền                - Thành viên

3)    Thái Văn Tâm           - Thư ký

Kiểm soát viên:

1)    Nguyễn Văn Anh Tuấn

 tochucbomay

 

 

Copyright © Sohafarm corp - Công ty cổ phần Nông trường Sông Hậu - Mã số thuế: 0305400683
Email: info@sohafarm.com.vn - Điện thoại: 070 374 1111 - Fax: 070 374 0000 - Hotline: 0913 690 890